Azadi Ka Mahotsav Logo
Maharashtra Forest Department Logo

Solapur Forest Department

Tulsi Vrindavan

Saint Pundlik

Pundalik Banner

Introduction

As per Skandpurana, at time of Mahabharat, once Radha visited Dwarka to meet Lord Krishna. She sat on the lap of Lord Krishna. Lady Rukmini was very angry after seeing this and left Dwarka, went to Dindirvana or Pandharpur. Lord Krishna followed to cajole her and bring her back to Dwarka. While he was there, he saw house of his Devotee Pundalik and went to meet him. At that time, Pundalik was nursing his parents. He could not attend Vitthal as he could not leave his parents, so he threw a brick towards Vitthal and requested him to stand on it till Pundalik finishes his duties for his parents. Lord Vitthal oblidged his devotee’s request and stood on the brick. Lady Rukmini also came there and stood with Lord Krishna. Pundalik, his parents and all followers in Pandharpur, then Dindirvan, were graced with the presence of Lord and Lady. Everyone asked Lord and Lady to stay permanently. Lord Krishna assured them that at the end of his incarnation as Lord Krishna and start of Kaliyuga, he will come back with Lady Rukmini, Radha and Satyabhama and reside there in idol form secretly. Then he summoned Lord Brahma and asked him to make idols of Lord Vitthal and Lady Rukmini standing on brick. Then he gifted those idols to Pundalik. Even Today, Lord Vitthal’s statue in Pandharpur Temple depicts same pose of lord Vitthal, standing on a brick with his hands on his waste. Lord Krishna blessed all residents of Dindirvan and went back to Dwarka.

Subsequently, after some time, the era of Lord Krishna's incarnation came to an end, and the era of Kali Yuga began. When Pundalik heard this story, he was overwhelmed with grief. Then the idol of Lord Vitthal, which was in the form of Pundalik's brick, reassured him that though his physical form had ended, he existed in the form of the idol, present everywhere, and accessible to all devotees. Pundalik devoted himself to serve Lord Vitthal and his devotion earned him title Pundalikmuni. On the banks of Chandrabhaga River, Pundalik left this earthly abode on Magh Shuddha Dashami by means of Sanjeevan Samadhi. A temple is built at the spot and named after Pundalik as Pundalik Mandir. Devotees invariably visits this temple whenever they visit main temple of Lord Vitthal in Pandharpur. Due to Lord Vitthal's grace, devotees receive blessings through these visits. Because of this importance of Pundalik increased, and consequently, Dindirvan was established as "Pundalikapur." This further evolved into "Pandurangapur." Because the soil here was pure white, it was named "Pandharipur," which eventually became "Pandharpur."

Pundlik Story 1
Pundlik Story 2
Pundlik Story 3
Pundlik Story 4
Scroll to Top
Pudina Tulas

बेसील तुळस

स्वयंपाकात स्वाद आणि सुगंधासाठी याची पाने वापरली जातात. 

Pudina Tulas

पुदिना तुळस

स्वयंपाकात स्वाद आणि सुगंधासाठी वापरली जाणारी तुळस. याची उंची अतिशय कमी असते. याची पाने लहान व लंबगोलाकार असतात. पानांचा पृष्ठभाग हा थोडा खडबडीत असतो. पाने चुरल्यावर अतिशय सुंदर असा वास पसरतो

Lemon Tulas

लेमन तुळस

याची पाने देखील थोडी लांबट आकाराची असतात. मंद सुगंध असतो. पाने चूरल्यास लिंबासारखा वास येतो

Hanuman Tulas

हनुमान तुळस

याची पाने इतर तुळशींच्या मानाने लांब असतात. ही पाने चुरल्यास त्यांचा मारीगोल्डच्या फुलांसारखा वास येतो.

Sabja Tulas

सब्जा तुळस

आपल्या येथे सब्जाचे झाड खास त्याच्या बियांसाठी लावले जाते. शरीराला थंडावा देणारा सब्जा उन्हाळ्यात महत्वाचा ठरतो. जागोजागी मिळणारा वर्ल्ड फेमस फालुदा, सब्जा शिवाय बनू शकत नाही. या तुळशीची पाने व बिया सरबतात घालून प्यायल्याने उष्णता कमी होते. विंचू दंशावर सब्जा तुळशीचा पाला चुरडून लावला जातो

Vaijayant Tulas

वैजयंती तुळस

अतिशय तीव्र असा सुवास असलेली ही तुळस विशेष औषधी आहे. याची फुले लाल रंगाची असतात. पानांचा चोथा त्वचाविकारांवर वापरला जातो. तसेच न भरणाऱ्या जखमांवरही हा पाला लावला जातो. जंगली पद्धतीने वाढणाऱ्या या तुळशीचे ‘रान तुळस’ असेही नाव आहे

Krishna Tulas

कृष्ण तुळस

या तुळशीचे खोड, पाने, व मंजिऱ्या कमी-अधिक प्रमाणात गडद जांभळ्या रंगाची असतात. उन्हात वाढलेल्या व जुन्या झाडांमध्ये हा रंग जास्त ठळकपणे उठून दिसतो. याच तुळशीला ‘काळी तुळस’, असेही संबोधले जाते. या तुळशीचे पाने खाल्ल्याने सर्दी-खोकला, ताप यावर लवकर आराम मिळतो

Ram Tulas

राम तुळस

राम तुळस ही मोठ्या पानांची, उंच व रानटी पद्धतीने वाढणारी तुळस आहे.  याची पाने पोपटी रंगाची असतात. या तुळशीच्या पानांना लवंग सदृश, मसालेदार असा सुवास येतो. पोटाच्या विकारांसाठी ही तुळस उपयुक्त आहे. या तुळशीला ‘लवंगी तुळस’, असेही संबोधले जाते