Azadi Ka Mahotsav Logo
Maharashtra Forest Department Logo

Solapur Forest Department

Tulsi Vrindavan

गोष्टी वाचण्यासाठी QR Code Scan करा

Timings

8.00am to 8.00pm

Parking

Available

Network

Available

Washrooms

Public Washrooms Available

Saint Saga

Savta Mali Banner
Saint Savta Mali
Rohidas Banner
Saint Rohidas
Pundalik Banner
Saint Pundlik
Nivruttinath Maharaj Banner
Saint Nivruttinath
Namdev Banner
Saint Namdev
Narhari Sonar Banner
Saint Narhari Sonar
Damajipant Banner
Saint Damajipant
Tukaram Banner
Saint Tukaram
Tukdoji Banner
Saint Tukdoji
Dnyaneshwar Banner
Saint Dnyaneshwar
Chokhamela Banner
Saint Chokhamela
Gora Kumbhar Banner
Saint Gora Kumbhar
Gadge Maharaj Banner
Saint Gadge Maharaj
Eknath Banner
Saint Eknath
Sena Navi Banner
Saint Sena Navi
Sopandev Banner
Saint Sopandev
Sakhubai Banner
Saint Sakhubai
Muktabai Banner
Saint Muktabai
Janabai Banner
Saint Janabai
Kanhopatra Banner
Saint Kanhopatra
Savta Mali Banner
Saint Savta Mali
Rohidas Banner
Saint Rohidas
Pundalik Banner
Saint Pundlik
Nivruttinath Maharaj Banner
Saint Nivruttinath
Namdev Banner
Saint Namdev
Narhari Sonar Banner
Saint Narhari Sonar
Damajipant Banner
Saint Damajipant
Tukaram Banner
Saint Tukaram
Tukdoji Banner
Saint Tukdoji
Dnyaneshwar Banner
Saint Dnyaneshwar
Chokhamela Banner
Saint Chokhamela
Gora Kumbhar Banner
Saint Gora Kumbhar
Gadge Maharaj Banner
Saint Gadge Maharaj
Eknath Banner
Saint Eknath
Sena Navi Banner
Saint Sena Navi
Sopandev Banner
Saint Sopandev
Sakhubai Banner
Saint Sakhubai
Muktabai Banner
Saint Muktabai

A book describing rich culture and heritage of SOLAPUR

Photo Gallery

Scroll to Top
Pudina Tulas

बेसील तुळस

स्वयंपाकात स्वाद आणि सुगंधासाठी याची पाने वापरली जातात. 

Pudina Tulas

पुदिना तुळस

स्वयंपाकात स्वाद आणि सुगंधासाठी वापरली जाणारी तुळस. याची उंची अतिशय कमी असते. याची पाने लहान व लंबगोलाकार असतात. पानांचा पृष्ठभाग हा थोडा खडबडीत असतो. पाने चुरल्यावर अतिशय सुंदर असा वास पसरतो

Lemon Tulas

लेमन तुळस

याची पाने देखील थोडी लांबट आकाराची असतात. मंद सुगंध असतो. पाने चूरल्यास लिंबासारखा वास येतो

Hanuman Tulas

हनुमान तुळस

याची पाने इतर तुळशींच्या मानाने लांब असतात. ही पाने चुरल्यास त्यांचा मारीगोल्डच्या फुलांसारखा वास येतो.

Sabja Tulas

सब्जा तुळस

आपल्या येथे सब्जाचे झाड खास त्याच्या बियांसाठी लावले जाते. शरीराला थंडावा देणारा सब्जा उन्हाळ्यात महत्वाचा ठरतो. जागोजागी मिळणारा वर्ल्ड फेमस फालुदा, सब्जा शिवाय बनू शकत नाही. या तुळशीची पाने व बिया सरबतात घालून प्यायल्याने उष्णता कमी होते. विंचू दंशावर सब्जा तुळशीचा पाला चुरडून लावला जातो

Vaijayant Tulas

वैजयंती तुळस

अतिशय तीव्र असा सुवास असलेली ही तुळस विशेष औषधी आहे. याची फुले लाल रंगाची असतात. पानांचा चोथा त्वचाविकारांवर वापरला जातो. तसेच न भरणाऱ्या जखमांवरही हा पाला लावला जातो. जंगली पद्धतीने वाढणाऱ्या या तुळशीचे ‘रान तुळस’ असेही नाव आहे

Krishna Tulas

कृष्ण तुळस

या तुळशीचे खोड, पाने, व मंजिऱ्या कमी-अधिक प्रमाणात गडद जांभळ्या रंगाची असतात. उन्हात वाढलेल्या व जुन्या झाडांमध्ये हा रंग जास्त ठळकपणे उठून दिसतो. याच तुळशीला ‘काळी तुळस’, असेही संबोधले जाते. या तुळशीचे पाने खाल्ल्याने सर्दी-खोकला, ताप यावर लवकर आराम मिळतो

Ram Tulas

राम तुळस

राम तुळस ही मोठ्या पानांची, उंच व रानटी पद्धतीने वाढणारी तुळस आहे.  याची पाने पोपटी रंगाची असतात. या तुळशीच्या पानांना लवंग सदृश, मसालेदार असा सुवास येतो. पोटाच्या विकारांसाठी ही तुळस उपयुक्त आहे. या तुळशीला ‘लवंगी तुळस’, असेही संबोधले जाते